Sıfır Atık Nedir?

Sıfır Atık, her gün çöp depolama sahalarına gönderdiğimiz çöp miktarını  azaltarak sıfıra indirmek için mücadele etmektir.

Sıfır Atık

Çöp miktarını azaltabilmek için tüketim alışkanlıklarımıza bakarak, çöp oluşumuna sebep olan tüketimlerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Atıklarımızı ayrıştırdıktan sonra çöp kutumuzda biriken atıklar hem bizim hayatımızı, hem de diğer canlıların hayatını binlerce yıl tehlikeye atmaya devam edecektir. İşte çöp kutusunda biriken bu atıkları azaltmanın yollarını araştırıp onları azaltarak sıfır atığa ulaşabiliriz.

Sıfır Atık LogoSıfır atık beş adımdan oluşmaktadır.  

Sıfır atık, Atık azaltımı

Sıfır atığın birinci adımı; ihtiyacımız olmayan bir şeyi almayı REDDET-MEKTİR. 

İkincisi; ihtiyaçlarımızı gözden geçirerek tüketimlerimizi AZALT-MAKTIR

Üçüncüsü; evimizde var olan şeylerin yenisini almak yerine YENİDEN KULLAN-MAKTIR

Dördüncüsü; ömrünü tamamlayan geri dönüştürülebilir atıklarını GERİ DÖNÜŞÜM-E ulaştır.

Beşinci ve son adım ise  organik atıklarımızı KOMPOST yapmak ya da komposta göndermektir. Tüm bunları sağlayabilirsek sıfır atıklı bir yaşam için adım atmış oluruz.

Doğa için zararlı ambalajlar ve ürünler üreten şirketlerin ürünlerini tüketmediğimiz zaman, bu ürünlerin üretimine son vermek zorunda kalırlar. Bu bizim tüketim gücümüzdür. Doğaya zarar veren şirketlerin ürünlerini tüketmeyerek onların çevre için daha duyarlı ürünler üretmeleri konusunda yönlendirmiş oluruz. Sıfır atık hedefine ulaşmak için yaşam biçimimizi gözden geçirip neler yapabileceğimize bir bakalım.

Sıfır atık nedir?

Her gün çöp sahalarına gönderdiğimiz atık miktarını azaltarak çöp miktarını azaltarak sıfıra indirmek için mücadele etmektir.

Sıfır atığın basamakları nelerdir?

Sıfır atık beş aşamadan oluşur. Reddet, azalt, yeniden kullan, geri dönüştür ve en son elindeki organik atıkları kompost yap.

Sıfır Atık için neler yapmak gerekiyor?

Atık üretmemize sebep olan tüketimlerimizi gözden geçirerek bu tüketimlerimize sürdürülebilir çözümler bulmamız gerekiyor. Mesela her gün dışarıda bir şişe su satın alıyorsanız bu tüketiminizi sıfıra indirmek için kendinize bir matara alabilirsiniz.