MİSYON VE İLKELERİMİZ

Dönüşüm Derneği olarak misyon ve ilkelerimiz; doğa döngüsü ve ekolojik değerlerin insan kaynaklı etkilerini azaltmaya yönelik sürdürülebilir çözümler üretebilmektir.

Dönüşüm Derneği Misyon ve İlkeleri
logo
Bu doğrultuda misyonumuz;
 • Sivil toplum içinde katılımcı ve çoğulcu demokrasinin gelişimi
 • Sosyal etkileşim ile toplumsal ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmesi
 • Tüm canlıların ortak yaşam alanı olan doğanın ekolojik dengesinin gözetilmesi
 • Doğa ile uyumlu bir toplumsal yaşamın geliştirilmesi yönünde sivil toplumun karar alma süreçlerinde söz sahibi olması
 • Uluslararası insan hakları sözleşmelerinin değerlerine katkı sağlayacak çalışmalara yürütülmesi
İlkelerimiz;
 • Siyasetten bağımsız, çok-kültürlüğü savunur ve tarafsızdır.
 • Katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışını yaşam biçimi olarak benimser.
 • Çalışmalarında tüm canlıların ortak yaşam alanı olan doğayı merkeze alarak ekolojik dengeyi gözetir ve doğayla uyum içinde yaşam bilincine katkıda bulunur.
 • İnsanı eko-sistemin üstünde, kontrol eden değil, onun bir parçası olarak görür.
 • Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nin tanımladığı değerler üzerinden her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı çıkar.
 • Amaç ve ilkelerinin kesiştiği noktalarda sivil toplum kuruluşlarıyla ve insiyatiflerle ortaklık kurar.
 • Yenilikçi, katılımcı ve yeni sosyal alanlar yaratma temelli çalışmalar yürütülmesini benimser

 

Hakkımızda