MİSYON VE İLKELERİMİZ

Dönüşüm Derneği olarak misyon ve ilkelerimiz; doğa döngüsü ve ekolojik değerlerin insan kaynaklı etkilerini azaltmaya yönelik sürdürülebilir çözümler üretebilmektir.

Dönüşüm Derneği Misyon ve İlkeleri
logo
Bu doğrultuda misyonumuz;
  • Sivil toplum içinde katılımcı ve çoğulcu demokrasinin gelişimi
  • Sosyal etkileşim ile toplumsal ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmesi
  • Tüm canlıların ortak yaşam alanı olan doğanın ekolojik dengesinin gözetilmesi
  • Doğa ile uyumlu bir toplumsal yaşamın geliştirilmesi yönünde sivil toplumun karar alma süreçlerinde söz sahibi olması
  • Uluslararası insan hakları sözleşmelerinin değerlerine katkı sağlayacak çalışmalara yürütülmesi
İlkelerimiz;
  • Siyasetten bağımsız, çok-kültürlüğü savunur ve tarafsızdır.
  • Katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışını yaşam biçimi olarak benimser.
  • Çalışmalarında tüm canlıların ortak yaşam alanı olan doğayı merkeze alarak ekolojik dengeyi gözetir ve doğayla uyum içinde yaşam bilincine katkıda bulunur.
  • İnsanı eko-sistemin üstünde, kontrol eden değil, onun bir parçası olarak görür.
  • Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nin tanımladığı değerler üzerinden her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı çıkar.
  • Amaç ve ilkelerinin kesiştiği noktalarda sivil toplum kuruluşlarıyla ve insiyatiflerle ortaklık kurar.
  • Yenilikçi, katılımcı ve yeni sosyal alanlar yaratma temelli çalışmalar yürütülmesini benimser

 

Hakkımızda