MİSYON VE İLKELERİMİZ

 

Dönüşüm Derneği olarak bireylerin doğa döngüsüne  ve toplumsal değerlerine sahip çıkarak onları olumlu yönde dönüştürmesi gerektiğini savunuyoruz. Ve  sorumluluk bilinci ve farkındalık oluşturmak amacıyla ekolojik, kültürel ve sanatsal çalışmalar yürütüyoruz.

Bu doğrultuda Derneğin misyonu;

 • Sivil toplum içinde katılımcı ve çoğulcu demokrasinin gelişimi
 • Sosyal etkileşim ile toplumsal ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmesi
 • Tüm canlıların ortak yaşam alanı olan doğanın ekolojik dengesinin gözetilmesi
 • Doğa ile uyumlu bir toplumsal yaşamın geliştirilmesi yönünde sivil toplumun karar alma süreçlerinde söz sahibi olması
 • Uluslararası insan hakları sözleşmelerinin değerlerine katkı sağlayacak çalışmalara yürütülmesi

İlkelerimiz

 • Siyasetten bağımsız, çok-kültürlüğü savunur ve tarafsızdır.
 • Katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışını yaşam biçimi olarak benimser.
 • Çalışmalarında tüm canlıların ortak yaşam alanı olan doğayı merkeze alarak ekolojik dengeyi gözetir ve doğayla uyum içinde yaşam bilincine katkıda bulunur.
 • İnsanı eko-sistemin üstünde, kontrol eden değil, onun bir parçası olarak görür.
 • Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nin tanımladığı değerler üzerinden her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı çıkar.
 • Amaç ve ilkelerinin kesiştiği noktalarda sivil toplum örgütleri ve insiyatiflerle ortaklık kurar.
 • Yenilikçi, katılımcı ve yeni sosyal alanlar yaratma temelli çalışmalar yürütülmesini benimser