Yeşil Ofis

YEŞİL OFİS 

Yeşil Ofis, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine entegre olmanın en mükemmel yoludur.

Yeşil Ofis

Yeşil Ofis

Dünyamızın hızla ısınmasına hepimizin davranışları ve tüketim alışkanlıkları etki ediyor. İklim krizinde bireyin rolünü ve iklime etkisinin topluma aktarılmasında kurumların ​sorumluluğunu önemsiyoruz. Yeşil Ofis programı, Dönüşüm Derneği’nin kurumsal işletmelerin ekolojik ayak izini azaltma yöntemlerini geliştirmelerine yönelik bir programın parçasıdır. Yeşil Ofis programı, kurumunuza  uygun bir çevre yönetim sistemi geliştirerek, sürdürülebilir bir ofis sistemi kurmanıza olanak sağlar. Kaynakları verimli kullanmanız sayesinde ofisinizin çevresel etkisini azaltan bir model yaratmanıza katkıda bulunur.

Program; karbon emisyonu başta olmak üzere enerji tasarrufu, yenilenebilir kaynaklar, doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve yaşam tarzının değiştirilmesi konusunda ofis çalışanlarında farkındalık yaratmayı hedefliyor. Yeşil Ofis Programı, katılımcı şirketlerin ofis kaynaklarının sistematik bir şekilde değerlendirilerek ilgili tasarruf kriterlerinin belirlenmesine ve bu çerçevede ofislerin kendi çevre yönetim sistemini yaratmalarına olanak sağlıyor.

İyileştirme ihtiyaçlarını tespit etmenin en kolay yolu, var olan durumunuzu değerlendirmektir. Yeşil Ofis çevre yönetim sisteminin öz değerlendirmesi, ofisinizin zararlı çevresel etkilerinin nedenlerini keşfederek bunlara ekolojik çözümler üretebilmek üzere sürdürülebilir ortak bir akılla çözümleyebilmektir.

Çevresel etkileri ve maliyetleri azaltır

Program sayesinde, enerji ve su kullanımını azaltarak, ulaşımda kullanılan fosil yakıtları; çöplüklere giden atıkları azaltarak ve doğal yaşam alanlarını koruyarak çevresel etkilerini hafifletmeye katkı sunarsınız.  

İklim krizi ile ilgili eylemlilik planları.

Sisteme dahil olan kurumlar, doğal kaynakları korunması, bireylerin iklim krizine karşı sorumluluk almasının öneminin farkına varır. Kurumsal olarak tüm insanlığın iklim refahını korumak için üzerinize düşen sorumluluğu almanıza rehberlik eder. Aynı zamanda BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG) ulaşılmasına katkıda bulunmanıza olanak tanır.

Sürdürülebilirlik okuryazarlığını yaygınlaşmasına sağlar.

Program, ofis çalışanlarına sürdürülebilirlik ve iklim krizi konusunda karşı karşıya olduğumuz sorunlara karşı farkındalık sağlar. Yeşil Ofis programı ağına katılan kurumlar, bu sayede idari personelinde, sürdürülebilir bir çevre ve iklim krizi konusunda ortak bir dil geliştirirken yakın çevreleri ile bir ağ geliştirerek gezegenimizin iyileşmesine katkı sunarlar.

NEDEN YEŞİL OFİS?
“Neden Yeşil Ofis – çünkü gezegenimizin şimdi bize ihtiyacı var.”

Yeşil Ofis,  iş yerinizin karbon ayak izini azaltmasına ve doğal kaynakları sürdürülebilir şekilde kullanmasına olanak tanıyarak, sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemi oluşturmasına olanak sağlar. Bu ofis ağına katılan kurumlar, bu sayede idari personelinde, sürdürülebilir bir çevre ve iklim krizi konularında ortak bir dil geliştirerek yakın çevreleri ile bir ağ geliştirerek gezegenimizin iyileşmesine katkı sunarlar.

Program uygulamaları ile kurumsal olarak kaynakların verimli kullanılmasını ve israfın azaltılmasını sağlarsınız. Bu sayede enerji ve para tasarrufu sağlarken aynı zamanda iklimin iyileşmesine katkı sağlamış olursunuz. İklim değişikliğini azaltmanın en önemli araçları, enerji tasarrufu ve enerji verimliliği, yenilenebilir enerjilerin kullanımının artırılması ve karbon salınımına neden olan olan tüketimlerin hızlıca azaltılmasıdır. Bunların tümü, herhangi bir ofisin ve çalışma topluluğunun alışkanlıklarını değiştirerek etkileyebileceği şeylerdir. 

Katılımcı kurumların ofis kaynaklarının girdilerini sistematik bir şekilde değerlendirmesini, tasarruf kriterlerinin belirlenmesini ve bu çerçevede kurumsal çevre yönetim politikasını oluşturmasına yardımcı oluyor.

Tüketiciler doğaya saygılı ürünleri üreten sürdürülebilir çevre politikası olan firmaları tercih ediyor. Doğayı koruyarak döngüsel ekonomi modeline yönelen şirketlerin sayısı da gün geçtikçe artıyor. Bu amaçla hazırlanan Yeşil Ofis programı kurumsal imaja katkıda bulunurken şirketlerin doğayı korumak için geliştirdikleri stratejilere değer katıyor. 

Daha fazla bilgi almak için buradan bizimle bağlantıya geçebilirsiniz.

Yeşil Karıncalar Okulu 
Yeşil Kampüs Okulu