YEŞİL KARINCALAR OKULU

İKLİM KRİZİNE KARŞI YEŞİL KARINCALAR OKULU OLMAK İSTER MİSİNİZ?

Karıncalar Okulu

Yeşil Karıncalar Okulu

Yeşil Karıncalar, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içinde yer alan hedefler doğrultusunda iklim krizine karşı birlikte mücadele etmek için okulları ziyarete geliyor. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları içinde yer alan ‘Sorumlu Tüketim ve Üretim’ başlığını irdeliyoruz. 

KİM BU YEŞİL KARINCALAR?

Biz Yeşil Karıncalar, Avustralya kıtasında yaşayan, iklim kriziyle mücadele etmek için dünya yolculuğuna çıkmış endemik bir karınca türüyüz. Toplumun her kesimiyle iklim krizine karşı dönüşüm başlatmayı amaçlayan projelere katkı sağlıyoruz

NEDİR BU İKLİM KRİZİ? 

Küresel ısınma; “Atmosfere salınan sera gazlarının artması nedeniyle dünyanın ortalama yüzey sıcaklığının artmasıdır.” şeklinde tanımlanabilir. Küresel ısınmayı tetikleyen temel sebep havadaki karbondioksit oranının artışıdır. Havadaki karbondioksit oranı arttıkça dünyaya gelen güneş ışınları olması gerekenden fazla emilmekte ve bu da atmosferdeki ısının artmasına sebep olmaktadır. Küresel ısınma da iklim krizine neden olmaktadır. İklim krizinin en önemli sebebi tüketimlerimizin aşırı derecede artmasıdır.

YEŞİL KARINCALAR OKULU NELERE ODAKLANIYOR?

 “Bir değişim yaratmak için asla çok küçük değilsin”  – Greta Thunberg / İklim Aktivisti 

İklim krizinden dolayı, dünyanın her yerinde çocukların, gezegenin geleceği konusuna kaçınılmaz olarak hem yakından ilgili hem de endişeli olduklarını biliyoruz. Bu konuda bilgi ve farkındalıklarının arttırılmasını ve bu sorunlarla ilgili sahip oldukları yaratıcı fikir ve önerilerini geliştirmeleri; yansıtmalarının da çok değerli ve önemli olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda Dönüşüm Derneği’nin 14 yıldır sahada uyguladığı “Yeşile Dönüş Projesi” aracılığıyla geliştirdiği “Yeşil Karıncalar Okulları / Sıfır Atık Eğitim” programını çevresel sürdürülebilirlik konusunda öncülük  etmek isteyen eğitim kurumlarında yaygınlaştırmaya karar verdik. Programdaki eğitimlerle gelecek nesillere, dünyaya ve kaynaklarına saygılı yaşamı hatırlatıyor, alışkanlıklarımızı değiştirmeye davet ediyoruz.

Eğitim kaynaklarımız, profesyonel öğrenme materyallerimiz aracılığıyla, idari personelleri, eğitmenleri ve öğrencileri sürdürülebilir bir çevre eğitim konusunda müfredat desteği sunmaktadır. Öğrenciler aracılığıyla da çekirdek aile ve büyük aileye ulaşarak konunun toplumsallaşmasında eğitim kurumlarının rolünü artırmak istiyoruz.

YEŞİL KARINCALAR OKULU PROGRAM ODAKLARI

Yeşil Karıncalar Okulu’nun misyonu, dünyamızı sürdürülebilir kılmak için küresel bir öğrenciler topluluğu yaratmaktır.

Yeşil Karıncalar Okulu programına katılan okullar, kendi faaliyetlerini gerçekleştirirken çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan ortaya çıkan olumsuz etkileri en aza indirmenin yol haritasını oluşturacaktır. Bu sayede paydaşlarına yaşanabilir bir yeşil okul sunan ve topluma sürdürülebilirlik konusunda öncülük eden sürdürülebilir bir okul olma yolunda ilk adımını atmış olacaktır.

Yeşil Karıncalar Okulu Programı bünyesinde “Yeşil Okullar” oluşturmak üzere düzenlenecek olan seminer, atölye ve oyun atölyeleriyle eğitmenler için bir deneyim alanı olarak tasarlanan, sürdürülebilirliği temel alan yaklaşımlar üzerine şekillenmektedir. Sıfır atık atölyeleri, çocuklar ve yetişkinlere sıfır atığın temel prensiplerinin toplumsal olarak yaygınlaşması amacıyla faaliyet gösteren Dönüşüm Derneği kurucusu, Niyazi Selçuk’un danışmanlığında yürütülmektedir.

Yeşil Karıncalar Okulu Programı Dönüşüm Derneği’nin sahada verdiği eğitimler üzerinden geliştirdiği eğitim araçları üzerine kurgulanmıştır.

Yeşil Karıncalar / Bir Geri Dönüşüm Hikayesi kitabının ana iskeleti oluşturduğu eğitim programında, Yeşil Karıncalar / Bir Sıfır Atık Oyunu (Masa Oyunu), Yeşil Karıncalar Kulübü (Web Sayfası), Yeşil Karıncalar / Ayrıştırma Kiti (Tematik Oyunlar), Yeşil Karıncalar / Bir Geri Dönüşüm Masalı Tiyatro Oyunu, Yeşil Karıncalar / Kompost Seti’nden oluşmaktadır.

NEREDEN BAŞLIYORUZ?

Sıfır atıklı bir yaşam ve iklim için yapabileceğimiz tüm deneyimleri kendi eğitmen ve görevli personelimizle sınıflardan, mutfağa, atölyelerden bahçeye  kadar okulun tüm alanlarına taşıyarak başlıyoruz. 

Personel eğitiminden sonra çocuklarımızla başlayacağımız projede “Yeşil Karıncalar / Bir Geri Dönüşüm Hikayesi ve Yeşil Karıncalar / Bir Sıfır Atık Oyunu” eğitim kiti ile evlerimizde bir çevre hareketi başlatabilmenize ön ayak olacağız. Hem sıfır atığın prensipleri öğreneceğiz hem de evlerimizde çıkan atıkları nasıl sınıflandırıp ayrıştıracağımızı öğreneceğiz. 

SİZLERLE NELER YAPACAĞIZ?

Gezegenimiz için hepimizin yapacağı bir şeyler var. Çocuklarımız aracılığıyla her hafta aşağıdaki başlıklarda okulda çalışmalar yaparken, sizlere de o hafta bir mektup göndereceğiz. Bunları çevreyi korumak adına pdf dosyası olarak e-mail olarak göndereceğiz. Bu sefer öğretme işini çocuklarımıza vereceğiz. Okulda öğrendiklerini sizlere aktarmalarını sağlayarak hem bu konuda özgüvenlerini geliştirmek hem de ailelerin bu konuda farkındalıklarını arttırmak istiyoruz. Bu sayede siz velilerimiz aracılığıyla iş ve aile çevresindeki insanlara yansımasını gezegenimiz için herkesin bir adım atabilmesini diliyoruz. 

YEŞİL KARINCALAR OKULU PROGRAMI ÇOCUKLARA NELER KAZANDIRACAK?

Proje ile öğrencilerimize kazandırmak istediğimiz bilgi, tutum ve beceriler şunlardır:

* Evsel atıkların doğa ve canlılar için oluşturdukları risk ve sorunlarla ilgili farkındalık kazandırmak

* Geri dönüşüm uygulamalarının doğaya ve canlılara katkıları ile ilgili farkındalık kazandırmak

* Geri dönüşüm yerinde ayrıştırma için gerekli olan davranış, beceri ve alışkanlıkları kazandırmak

* Atıkların öz-niteliğini koruyarak nasıl ayrıştırılması gerektiği beceriyi kazandırmak

* Yetişkinlere geri dönüşümü nasıl öğreteceklerinin alt yapısını oluşturarak toplumsal bir geri dönüşüm hareketi başlatmak.

Eğitim içeriği hakkında bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz. 

https://youtu.be/OuDNhfk8T8g

Yeşil Karıncalar Okulu hakkında daha detaylı bilgi almak bizimle buradan bağlantıya geçebilirsiniz.

İlgili haberler
Yeşil Kampüs
Bugüne kadar hep büyükler çocuklara öğretti… Şimdi çocuklara kulak verme zamanı..(Yeni sekmede açılır)
Gıda Krizi(Yeni sekmede açılır)
Yeşil Karıncalar / Bir Geri Dönüşüm Hikayesi kitabı Good4trust platformunda(Yeni sekmede açılır) 

YEŞİL KARINCALAR OKULLARI