Yeşil Kampüs

 

NEDEN YEŞİL KAMPÜS?

Yeşil Kampüs

Birleşmiş Milletlerin (BM) 25 Eylül 2015 tarihinde New York’ta düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde bir araya gelen ülke liderleri 2030 yılına kadar dünyada yoksulluğun tüm boyutlarıyla ortadan kaldırılması ve insanlığın ortak refahının sağlanması için 17 amaç ve 169 hedeften oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını kabul etmişlerdir.

Deklare edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yoksulluğun son erdirilmesi, çevrenin korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, refahın adil paylaşımı ve barışın sağlanması için küresel bir eylem çağrısıdır. Hedef insanlık ve gelecek nesiller için daha güzel ve yaşanabilir bir dünya sunmaktır.

Ülkelerin kalkınmasında ve refah düzeyinin artırılmasında kritik görevler üstlenen eğitim kurumları, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için katkı sağlayan paydaşlardan birisi olarak da önemli role sahiptir. Diğer taraftan,eğitim kurumlarının, kendi faaliyetlerini gerçekleştirirken çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan ortaya çıkan olumsuz etkileri en aza indirmek için çalışan, paydaşlarına yaşanabilir bir yeşil kampüs sunan ve topluma sürdürülebilirlik konusunda öncülük eden sürdürülebilir bir okul olmayı ilke edinmeleri önemlidir.

Ülkemizde israfın önlenmesi, doğal kaynakların verimli kullanımı, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun azaltılması ve atıkların kaynakta ayrıştırılması çalışmalarının geliştirilmesi amacıyla 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık uygulamasında da bahsedildiği gibi, oluşan atıkların etkin yönetimi için atık oluşumunu azaltma ve kaynağında ayırma başta olmak üzere birçok strateji oluşturulmuştur. Oluşturulan stratejilere entegrasyonda en büyük problemi bu atık kutularının bilinçsizlikten dolayı yanlış kullanılması yatıyor. Bir diğer sorunda “Sıfır Atık” meselesinin geri dönüşüm olarak algılanması yatıyor. Geri dönüşüm öncesi bireysel olarak atık oluşumuna sebep olan davranışlarımızdan nasıl vazgeçebileceğimize dair bir toplumsal bilinçlenmeye ihtiyacımız var. 

Eğitim kurumlarının Yeşil Kampüs’e adım atması; öğrencileri, akademik kadrosu ve personeli ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çevresel etki açısından uluslararası standartları yakalamasına katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda çevresel etki konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığının yürüttüğü Sıfır Atık projesi bileşeni olmasını sağlamaktadır.

NEDİR YEŞİL KAMPÜS?

SKA

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

“Yeşile Dönüş Projesi” çerçevesinde çevre, ekoloji ve kent hakkı gezegenimizin korunması, sürekliliği, kuşaklararası adalet, çocukların eğitime erişim hakkı gibi konularla, birebir / doğrudan ilişkili bir projedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Amaçları’nın 4. maddesi Nitelikli Eğitim, 11. maddesi Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, 12. maddesi Sorumlu Üretim ve Tüketim, 13. maddesi İklim Eylemi-İklim Değişikliği ve Etkileri ile Mücadele için acilen eyleme geçmek konuları ile ilişkilenmektedir. Düzenlenecek atölye çalışmaları, yerel yönetimlerin sürdürülebilir bir çevre yönetimi, sıfır atık konusundaki çalışmalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunacak ve bir modelin oluşması bakımından öncü bir çalışma olacaktır. Bireysel farkındalıkların artması sayesinde iklim krizi konusunda sorumlu bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktadır. (2872 Çevre Kanunu, 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Belediye Kanunu). 

Doğal kaynakların hızla ve bilinçsiz tüketilmesi sonucunda küresel olarak geri dönülemez iklim krizleriyle karşı karşıya bulunuyoruz. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sonuçlarının en ağır şekilde hissedildiği günümüzde UNDP’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden “sorumlu üretim ve tüketim” başlığını hatırlamak büyük önem taşıyor. Sıfır atığın temel ilkelerinden olan evsel atıkların kaynağında ayrıştırması ve çöp alanlarına giden atık miktarını azaltmak için tüketimlerin gözden geçirilmesi gerekiyor. Daha öncesinde de atık üretimine neden olan davranışlara ve bunların nasıl azaltılabileceğine dair bir toplumsal bir bilinçlenmeye ihtiyaç olduğu görülüyor.

Sıfır Atık Projesi, küresel iklim değişikliği ve etkileri konusunda toplumsal bilinci geliştirmek için yetişkinlerin kent yaşamı içinde uygulayabilecekleri pratik bilgileri edinmeleri, temel becerileri kazanmalarını hedefliyor.

Ortaokul- Lise- Üniversite bünyesinde “Yeşil Kampüs” niteliklerine sahip olması için hazırlanan atölyeler, öğrenciler için bir deneyim alanı olarak tasarlanan, sürdürülebilirliği temel alan yaklaşımlar üzerine şekillenmiştir. Sürdürülebilirliği bir yaşam modeli olarak almalarını sağlayan yaşamın her alanına dokunan evden, iş yerine, okuldan kamusal alana kadar tüm alanlarda nasıl bir yaşam biçimine dönüştüreceklerine dair içeriklerin üretildiği atölye programlarından oluşturmaktadır.

 YEŞİL KAMPÜS OKULLARINA KATILMAK İSTER MİSİNİZ?

Green Campus education

Green Campus

Doğaya katkıda bulunmanın, önce kendi hayatlarımızda dönüşümü başlatmaktan geçtiği fikrinden yola çıkılarak hazırlanan, bir atölyeler dizisidir. Bu atölyelerde sıfır atığın temel prensiplerinin gündelik hayatta nasıl uygulanabileceğine yönelik olarak “Reddet”, “Azalt”, “Yeniden Kullan”, “Geri Dönüştür”, “Kompost Yap” başlıkları işlenmektedir. Evlerde başlayacak geri dönüşüm hareketinin ilk adımı: “evsel atıkların yerinde ayrılması”dır. Atıkların evde ayrıştırılması eğitim programları, evlerde ailece yapılacak bir etkinliğe dönüştürülerek, doğaya sahip çıkma, çevreye duyarlılık konularında geri dönüşüm yoluyla katkıda bulunmayı hedefler. 

Herkesin kendi evinde uygulayabileceği basit yöntemleri alışkanlık edinmesi daha sonra da kent ölçeğinde “komşuluk” etkileşimiyle yaygınlaşması hedeflenmektedir.  Üniversite yönetiminin bu konuda farkındalık çalışmaları yürütmesi, bu konunun görünürlüğüne katkı sağlayarak bu ağın genişlemesine katkı sundukları ölçümlenmiştir. 

Dönüşüm Derneği 2014 yılından bu yana “Yeşile Dönüş” projesi kapsamında birçok okulda  ve  sivil toplum kuruluşu ile çocuklara ve yetişkinlere “evsel atıkları yerinde ayrıştırma” ve sıfır atık atölyeleri düzenlemektedir. Bugüne kadar düzenlenen atölyelerde sıfır atık bilincinin geliştirilmesi amacıyla temel bilgileri edinebilecekleri eğitim araçları geliştirilmiştir. Eğitimlerde, bu eğitim araçları kullanılmaktadır.

Yeşil Kampüs Okulları  eğitim programlarımız ve içeriklerle ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayarak bizimle bağlantıya geçebilirsiniz..

Yeşil Karıncalar Okulu

Sekiz Online Derste Sürdürülebilir Dünya(Yeni sekmede açılır)

50 Aktivist köy öğretmeni 5000 çocuğa sıfır atık eğitimi verdi.(Yeni sekmede açılır)