Hakkımızda 

Dönüşüm Derneği Hakkımızda:

Ekonomik ve sosyal değişimlerin, ekolojik boyutlarını merkeze alan ve bu alanlardaki insan kaynaklı sorunlara sürdürülebilir alternatif çözümler sunmayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. 

hakkımızda

Çevre sorunlarının tetiklenmesiyle, küresel ısınma gezegende yaşayan tüm canlıların yaşamını tehdit ediyor. Küresel toplumun tüm çabalarına rağmen iklim değişikliği onarılmaz bir noktaya doğru hızlıca ilerliyor. Biyoçeşitlilik yok oluyor, temiz su kaynakları kirleniyor ve doğal afetlerde hiç olmadığı kadar artış gözleniyor. Aşırı hava olayları, insanları yerinde ediyor ve iklim mültecileri diye bir tanım hayatımıza giriyor. Bilim insanları, insan kaynaklı iklim krizini, sanayi devriminin tetiklediğini ve Antroposen (insan) çağına girdiğimizi söylüyorlar. 

Doğrusal ekonomi modelinin hem ekolojik bütünlüğe hem de sadece tüketime dayalı hayatın getirdiği dejenerasyona karşı döngüsel ekonomiye geçişi zorunlu kılıyor. Bu sorumluluğun geliştirilmesi için herkesin üstüne düşeni yapması gerektiğini ve ortak bir dille hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu iklimlerin olumsuz etkisiyle daha fazla öğreniyoruz. Bunun paralelinde tüm alanlara sirayet eden dönüşüm, sosyo-kültürel ve ekolojik dönüşümü de zorunlu kılıyor. İklim krizi ile ilgili sorumluluk hepimize aittir. Doğa dostu yaşam tarzını benimsemenin ve doğa dostu üretim yapan döngüsel ekonomiye geçmenin zamanı çoktan geldi ve geçiyor. 

Toplumsal olarak iklim değişikliğinin etkilerini azaltma konusunda başarılı olmak için köklü politika değişiklikleri konusunda ülkemiz önemli bir adım attı. 2021’in sonlarında Paris Anlaşması’nı imzalayarak 2053’e kadar net-sıfır emisyon hedefine ulaşma taahhüdünde bulundu. İklim değişikliği etkilerinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum politikaları sürecinde toplumsal uyumun sağlanması büyük önem taşıyor. Bu hedeflere ulaşmak için UNDP’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda “iklim krizine karşı bireyin sorumluluğu, kendi becerileri, eğilimleri, yaratıcılıkları doğrultusunda çözüme yönelik fikirler geliştirilmesine yönelik katkı sunmak üzere çalışmalar sürdürmekteyiz.

Eğitim yoluyla bireysel algı değişikliği oluşturarak çevresel farkındalığı gelişmesi ve yaygınlaşması için eğitim programları yürütüyoruz. Bu alanda sivil toplumun güçlendirilmesini ve sürdürülebilirliğin sağlanması için ihtiyaç duyulacak cesur politikaların oluşturulması önemsiyoruz. Ekolojik okuryazarlığın toplumsal olarak yaygınlaştırılması ile doğaya, çevreye, ekolojik değerlere sahip çıkmaya yardımcı olacak bir sorumluluk bilinci geliştirmenin öneminin farkındayız. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda birbiriyle ilintili iklim krizi, küresel ısınma, sıfır atık ve yeşil politika gibi konularda çalışmalar yürüterek, gezegenimize bir nebze olsun nefes olmaya çalışıyoruz.

Misyon ve İlkeler