10750338_374873166022047_7413918745547785218_oDönüşüm Derneği;  siyasi, ekonomik ve sosyal değişimlerin,  toplumsal ve ekolojik boyutlarını merkeze alan ve bu alanlardaki sorunlara sürdürülebilir alternatif çözümler sunmayı amaçlayan bir sivil toplum örgütüdür.

Teknolojik gelişim dünyayı küçük bir köye çevirdi. Dünyanın diğer ucunda olan olumlu ya da olumsuz her şey artık bizi de etkiliyor. Bu yüzden dünya üzerindeki tüm bireylere önemli sorumluluklar düşüyor; yaşadığımız yeri bulduğumuz gibi bırakmak, hatta daha iyi hale getirmek. Bu sorumluluğun geliştirilmesi için herkesin üstüne düşeni yapması gerektiğini ve ortak bir dille hareket etmek zorunda olduğumuzu her geçen gün daha fazla öğreniyoruz.

Dünyada yüzyılların on yıllara sıkıştığı bir dönüşüm yaşanırken, hızla kirlenen doğa ve insan yaşamı için daha az tüketmek, tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmek ve çocukluktan başlayarak üretimin değerini anlatmak hem ekolojik bütünlüğe hem de sadece tüketime dayalı hayatın getirdiği dejenerasyona karşı atılmış büyük bir adım olacak.

Kentler dönüşüyor, ilişki ağları dönüşüyor, tüketim alışkanlıklarımız ve biçimlerimiz dönüşüyor, ekonomik yapımız dönüşüyor; tüm alanlardaki dönüşüm sosyo-kültürel ve ekolojik dönüşümü de zorunlu kılıyor.

Eğitim, bireysel algı değişikliği oluşturmanın en önemli yöntemi olarak kabul edilir.  Bu yolla bireyde; doğaya, çevreye ve toplumsal değerlere sahip çıkmaya yardımcı olacak bir sorumluluk bilinci ve farkındalık geliştirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Yeşil mimari, geri dönüşüm, ekolojik tarım ve yenilenebilir enerji gibi konularda eğitsel, kültürel ve sanatsal çalışmalar yürüterek bu farkındalığı yaratmayı hedefliyoruz.