DANIŞMA KURULU

Prof.Dr. Barış Çallı

1997 yılında Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Çevre Mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini aynı üniversitede tamamladı. Doktora derecesini, 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nden Çevre Teknolojisi alanında aldı. 2005-2006 yıllarında TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursu ve 2006-2008 yıllarında Avrupa Birliği Marie Curie Bursu ile Belçika’da araştırma enstitüsü VITO’da biyobozunur atıklardan enerji üretimi üzerine araştırmalar yaptı. 2011 yılından itibaren Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü’nde profesör olarak görev yapan Barış Çallı’nın başlıca araştırma konuları anaerobik biyoteknoloji, biyogaz teknolojileri, katı atıkların yönetimi, sızıntı suyu arıtımı ve biyolojik arıtmadır. Prof. Çallı, halen Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde ‘Çevre Mühendisleri için Mikrobiyoloji’, ‘Katı Atık Mühendisliği’ ve ‘Tehlikeli ve Özel Atıkların Yönetimi’ derslerini vermekte olup 2012 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Zafer Kıraç

Zafer Kıraç 50 yaşındayım,aşağıdaki kurumlarda kuruculuk, yöneticilik, üyelik ve gönüllülük yaparak hayatı kendim ve tüm canlılar için kolaylaştırmaya çalışıyorum. Yer aldığım sivil toplum örgütleri;

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Girişimi Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ruh Sağlığında İnsan Hakları Derneği Kurucu Üyesi ve Danışmanı, Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi koordinasyon üyeliği, Anadolu Kültür Proje Koordinatörlüğü, Sosyal ve Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği Başkanlığı, Afete Karşı Sivil Koordinasyon Derneği Kriz Merkezi Yönetimi, Aydınlık İçin Yurttaş Girişimi / Barış Girişimi.